PVC, LAMINAAT, TEGELS EN VEEL MEER VLOEREN | ONTDEK DE WAARDE VAN ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site 

Het gebruik van Directvloeren.nl is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik 

Er is veel aandacht en zorg besteed aan Directvloeren.nl. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) Directvloeren.nl verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van Directvloeren.nl of van de op of via Directvloeren.nl ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen 

Op of Directvloeren.nl wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die Directvloeren.nl bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen 

U hebt het recht om de informatie op Directvloeren.nl te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Tegels, laminaat en PVC

Bekijk onze producten

Zij gingen u voor

Bekijk onze projecten

Vrijblijvend advies

Bezoek de showroom

Bekijk onze veelgestelde vragen

Bel
Offerte
Aanbiedingen